User Tools

Site Tools


30-19497-pineda-la-gi

Pineda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19497
Tên thay thế 1998 KN32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9731821
Viễn điểm quỹ đạo 2.7684359
Độ lệch tâm 0.1677178
Chu kỳ quỹ đạo 1333.3472594
Độ bất thường trung bình 5.15748
Độ nghiêng quỹ đạo 3.21677
Kinh độ của điểm nút lên 64.02900
Acgumen của cận điểm 55.82242
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

19497 Pineda (1998 KN32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19497 Pineda
30-19497-pineda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)