User Tools

Site Tools


30-19500-hillaryfultz-la-gi

Hillaryfultz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19500
Tên thay thế 1998 KF49
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4970864
Viễn điểm quỹ đạo 2.9260282
Độ lệch tâm 0.0790951
Chu kỳ quỹ đạo 1630.8972395
Độ bất thường trung bình 117.69067
Độ nghiêng quỹ đạo 7.20557
Kinh độ của điểm nút lên 116.59945
Acgumen của cận điểm 82.55626
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

19500 Hillaryfultz (1998 KF49) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19500 Hillaryfultz
30-19500-hillaryfultz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)