User Tools

Site Tools


30-19504-vladalekseev-la-gi

19504 Vladalekseev là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1890.1407163 ngày (5.17 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 1 tháng 6 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
30-19504-vladalekseev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)