User Tools

Site Tools


30-19517-robertocarlos-la-gi

Robertocarlos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19517
Đặt tên theo Roberto Carlos
Tên thay thế 1998 SK164
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2779604
Viễn điểm quỹ đạo 3.0508044
Độ lệch tâm 0.1450325
Chu kỳ quỹ đạo 1588.5221158
Độ bất thường trung bình 289.63299
Độ nghiêng quỹ đạo 7.54720
Kinh độ của điểm nút lên 104.01840
Acgumen của cận điểm 82.90798
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0605
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.00

19517 Robertocarlos (1998 SK164) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19517 Robertocarlos
30-19517-robertocarlos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)