User Tools

Site Tools


30-19518-moulding-la-gi

Moulding
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 11 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19518
Tên thay thế 1998 VZ13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0234487
Viễn điểm quỹ đạo 2.4781141
Độ lệch tâm 0.1010017
Chu kỳ quỹ đạo 1233.3843007
Độ bất thường trung bình 275.93545
Độ nghiêng quỹ đạo 5.31908
Kinh độ của điểm nút lên 256.66733
Acgumen của cận điểm 166.99770
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

19518 Moulding (1998 VZ13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 11 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19518 Moulding
30-19518-moulding-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)