User Tools

Site Tools


30-19528-delloro-la-gi

Delloro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Germano D'Abramo và A. Boattini
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 4 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19528
Tên thay thế 1999 GB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7281950
Viễn điểm quỹ đạo 3.6304794
Độ lệch tâm 0.1418982
Chu kỳ quỹ đạo 2070.6338055
Độ bất thường trung bình 174.47485
Độ nghiêng quỹ đạo 1.95578
Kinh độ của điểm nút lên 127.36034
Acgumen của cận điểm 120.46876
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

19528 Delloro (1999 GB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 4 năm 1999 by Germano D'Abramo và A. Boattini ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19528 Delloro
30-19528-delloro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)