User Tools

Site Tools


30-19531-charton-la-gi

Charton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19531
Tên thay thế 1999 GM32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8617398
Viễn điểm quỹ đạo 2.6381324
Độ lệch tâm 0.1725366
Chu kỳ quỹ đạo 1232.6894871
Độ bất thường trung bình 188.06217
Độ nghiêng quỹ đạo 5.67231
Kinh độ của điểm nút lên 198.46407
Acgumen của cận điểm 87.04406
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

19531 Charton (1999 GM32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 4 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19531 Charton
30-19531-charton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)