User Tools

Site Tools


30-19533-garrison-la-gi

Garrison
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19533
Tên thay thế 1999 GM35
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8357332
Viễn điểm quỹ đạo 2.5782898
Độ lệch tâm 0.1682267
Chu kỳ quỹ đạo 1197.5821216
Độ bất thường trung bình 207.44367
Độ nghiêng quỹ đạo 2.96163
Kinh độ của điểm nút lên 230.32643
Acgumen của cận điểm 58.64753
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

19533 Garrison (1999 GM35) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 4 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19533 Garrison
30-19533-garrison-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)