User Tools

Site Tools


30-19535-rowanatkinson-la-gi

Rowanatkinson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 24 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19535
Đặt tên theo Rowan Atkinson
Tên thay thế 1999 HF3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1209508
Viễn điểm quỹ đạo 3.0995022
Độ lệch tâm 0.1874457
Chu kỳ quỹ đạo 1540.3369316
Độ bất thường trung bình 347.13329
Độ nghiêng quỹ đạo 2.36224
Kinh độ của điểm nút lên 306.96213
Acgumen của cận điểm 11.80345
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

19535 Rowanatkinson (1999 HF3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 4 năm 1999 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19535 Rowanatkinson
30-19535-rowanatkinson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)