User Tools

Site Tools


30-19539-anaverdu-la-gi

Anaverdu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Nomen
Nơi khám phá Ametlla de Mar Observatory
Ngày khám phá 14 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19539
Tên thay thế 1999 JO14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9057982
Viễn điểm quỹ đạo 2.7495600
Độ lệch tâm 0.1812453
Chu kỳ quỹ đạo 1297.1287874
Độ bất thường trung bình 164.36630
Độ nghiêng quỹ đạo 6.85094
Kinh độ của điểm nút lên 139.20115
Acgumen của cận điểm 128.46996
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

19539 Anaverdu (1999 JO14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 5 năm 1999 bởi J. Nomen ở Ametlla de Mar Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19539 Anaverdu
30-19539-anaverdu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)