User Tools

Site Tools


30-19542-lindperkins-la-gi

Lindperkins
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19542
Tên thay thế 1999 JL27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1710582
Viễn điểm quỹ đạo 2.4301392
Độ lệch tâm 0.0563073
Chu kỳ quỹ đạo 1274.5583947
Độ bất thường trung bình 125.26175
Độ nghiêng quỹ đạo 2.64705
Kinh độ của điểm nút lên 145.00500
Acgumen của cận điểm 169.61537
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

19542 Lindperkins (1999 JL27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19542 Lindperkins
30-19542-lindperkins-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)