User Tools

Site Tools


30-19544-avramkottke-la-gi

Avramkottke
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19544
Tên thay thế 1999 JN33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9324357
Viễn điểm quỹ đạo 2.8607229
Độ lệch tâm 0.1936692
Chu kỳ quỹ đạo 1355.1461676
Độ bất thường trung bình 101.86861
Độ nghiêng quỹ đạo 2.71030
Kinh độ của điểm nút lên 31.51228
Acgumen của cận điểm 267.75532
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

19544 Avramkottke (1999 JN33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19544 Avramkottke
30-19544-avramkottke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)