User Tools

Site Tools


30-19547-collier-la-gi

Collier
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19547
Tên thay thế 1999 JP57
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0175474
Viễn điểm quỹ đạo 2.4066110
Độ lệch tâm 0.0879407
Chu kỳ quỹ đạo 1201.7093514
Độ bất thường trung bình 217.90073
Độ nghiêng quỹ đạo 1.72730
Kinh độ của điểm nút lên 134.09987
Acgumen của cận điểm 158.15946
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

19547 Collier (1999 JP57) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19547 Collier
30-19547-collier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)