User Tools

Site Tools


30-19550-samabates-la-gi

Samabates
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19550
Tên thay thế 1999 JP61
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8789981
Viễn điểm quỹ đạo 2.6919249
Độ lệch tâm 0.1778474
Chu kỳ quỹ đạo 1261.9997775
Độ bất thường trung bình 196.82235
Độ nghiêng quỹ đạo 3.42331
Kinh độ của điểm nút lên 210.85555
Acgumen của cận điểm 59.92831
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

19550 Samabates (1999 JP61) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19550 Samabates
30-19550-samabates-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)