User Tools

Site Tools


30-19551-peterborden-la-gi

Peterborden
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19551
Tên thay thế 1999 JL62
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8217851
Viễn điểm quỹ đạo 2.6988919
Độ lệch tâm 0.1940211
Chu kỳ quỹ đạo 1241.2482944
Độ bất thường trung bình 135.29747
Độ nghiêng quỹ đạo 7.04641
Kinh độ của điểm nút lên 214.30416
Acgumen của cận điểm 147.97267
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

19551 Peterborden (1999 JL62) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19551 Peterborden
30-19551-peterborden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)