User Tools

Site Tools


30-19563-brzezinska-la-gi

Brzezinska
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19563
Tên thay thế 1999 JB124
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9606639
Viễn điểm quỹ đạo 2.5684481
Độ lệch tâm 0.1341950
Chu kỳ quỹ đạo 1244.7238404
Độ bất thường trung bình 214.63317
Độ nghiêng quỹ đạo 5.24812
Kinh độ của điểm nút lên 195.25392
Acgumen của cận điểm 72.28061
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

19563 Brzezinska (1999 JB124) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19563 Brzezinska
30-19563-brzezinska-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)