User Tools

Site Tools


30-19564-ajburnetti-la-gi

Ajburnetti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19564
Tên thay thế 1999 JP126
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9953198
Viễn điểm quỹ đạo 2.6372736
Độ lệch tâm 0.1385733
Chu kỳ quỹ đạo 1287.6259043
Độ bất thường trung bình 86.90427
Độ nghiêng quỹ đạo 7.31408
Kinh độ của điểm nút lên 188.03499
Acgumen của cận điểm 176.13376
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

19564 Ajburnetti (1999 JP126) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19564 Ajburnetti
30-19564-ajburnetti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)