User Tools

Site Tools


30-19568-rachelmarie-la-gi

Rachelmarie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 18 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19568
Tên thay thế 1999 KY14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9195631
Viễn điểm quỹ đạo 2.6581223
Độ lệch tâm 0.1613390
Chu kỳ quỹ đạo 1264.8014710
Độ bất thường trung bình 208.50869
Độ nghiêng quỹ đạo 3.77086
Kinh độ của điểm nút lên 301.04908
Acgumen của cận điểm 316.67948
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

19568 Rachelmarie (1999 KY14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19568 Rachelmarie
30-19568-rachelmarie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)