User Tools

Site Tools


30-19570-jessedouglas-la-gi

Jessedouglas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 13 tháng 6 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19570
Đặt tên theo Jesse Douglas
Tên thay thế 1999 LH6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2263533
Viễn điểm quỹ đạo 2.5754715
Độ lệch tâm 0.0727053
Chu kỳ quỹ đạo 1358.8230418
Độ bất thường trung bình 170.15987
Độ nghiêng quỹ đạo 5.05795
Kinh độ của điểm nút lên 269.69283
Acgumen của cận điểm 343.41314
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

19570 Jessedouglas (1999 LH6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 6 năm 1999 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19570 Jessedouglas
30-19570-jessedouglas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)