User Tools

Site Tools


30-19572-leahmarie-la-gi

Leahmarie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 8 tháng 6 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19572
Tên thay thế 1999 LE11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0223940
Viễn điểm quỹ đạo 2.6079846
Độ lệch tâm 0.1264671
Chu kỳ quỹ đạo 1286.7026112
Độ bất thường trung bình 246.32200
Độ nghiêng quỹ đạo 7.14680
Kinh độ của điểm nút lên 148.79507
Acgumen của cận điểm 40.22272
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

19572 Leahmarie (1999 LE11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 6 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro, New Mexico.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19572 Leahmarie
30-19572-leahmarie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)