User Tools

Site Tools


30-19573-cummings-la-gi

Cummings
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 6 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19573
Tên thay thế 1999 LW13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9295169
Viễn điểm quỹ đạo 2.6089455
Độ lệch tâm 0.1497046
Chu kỳ quỹ đạo 1248.5805200
Độ bất thường trung bình 166.84677
Độ nghiêng quỹ đạo 6.64039
Kinh độ của điểm nút lên 145.44467
Acgumen của cận điểm 188.09878
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

19573 Cummings (1999 LW13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 6 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19573 Cummings
30-19573-cummings-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)