User Tools

Site Tools


30-19574-davidedwards-la-gi

Davidedwards
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 6 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19574
Tên thay thế 1999 LQ21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8241276
Viễn điểm quỹ đạo 2.6752800
Độ lệch tâm 0.1891699
Chu kỳ quỹ đạo 1232.4986476
Độ bất thường trung bình 171.26008
Độ nghiêng quỹ đạo 3.30812
Kinh độ của điểm nút lên 91.43188
Acgumen của cận điểm 247.29640
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

19574 Davidedwards (1999 LQ21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 6 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19574 Davidedwards
30-19574-davidedwards-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)