User Tools

Site Tools


30-19575-feeny-la-gi

Feeny
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 6 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19575
Tên thay thế 1999 LB22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0055106
Viễn điểm quỹ đạo 2.5260024
Độ lệch tâm 0.1148605
Chu kỳ quỹ đạo 1245.7138361
Độ bất thường trung bình 228.49079
Độ nghiêng quỹ đạo 4.94743
Kinh độ của điểm nút lên 129.30601
Acgumen của cận điểm 119.16784
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

19575 Feeny (1999 LB22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 6 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19575 Feeny
30-19575-feeny-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)