User Tools

Site Tools


30-19577-bobbyfisher-la-gi

Bobbyfisher
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 6 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19577
Tên thay thế 1999 LP26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0445298
Viễn điểm quỹ đạo 2.4254092
Độ lệch tâm 0.0852091
Chu kỳ quỹ đạo 1220.4101805
Độ bất thường trung bình 88.52808
Độ nghiêng quỹ đạo 5.29721
Kinh độ của điểm nút lên 201.01627
Acgumen của cận điểm 219.74577
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

19577 Bobbyfisher (1999 LP26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 6 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19577 Bobbyfisher
30-19577-bobbyfisher-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)