User Tools

Site Tools


30-19578-kirkdouglas-la-gi

Kirkdouglas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 20 tháng 6 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19578
Đặt tên theo Kirk Douglas
Tên thay thế 1999 MO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9756317
Viễn điểm quỹ đạo 2.8295863
Độ lệch tâm 0.1777140
Chu kỳ quỹ đạo 1360.2635798
Độ bất thường trung bình 154.83819
Độ nghiêng quỹ đạo 2.30923
Kinh độ của điểm nút lên 18.34020
Acgumen của cận điểm 243.22167
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

19578 Kirkdouglas (1999 MO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 6 năm 1999 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19578 Kirkdouglas
30-19578-kirkdouglas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)