User Tools

Site Tools


30-19582-blow-la-gi

Blow
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19582
Tên thay thế 1999 NL4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4716850
Viễn điểm quỹ đạo 2.7116756
Độ lệch tâm 0.0463002
Chu kỳ quỹ đạo 1523.9494369
Độ bất thường trung bình 75.79560
Độ nghiêng quỹ đạo 2.08188
Kinh độ của điểm nút lên 38.55572
Acgumen của cận điểm 223.97250
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

19582 Blow (1999 NL4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi J. Broughton ở Reedy Creek.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19582 Blow
30-19582-blow-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)