User Tools

Site Tools


30-19584-sarahgerin-la-gi

Sarahgerin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19584
Tên thay thế 1999 NZ6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5191447
Viễn điểm quỹ đạo 2.7827585
Độ lệch tâm 0.0497206
Chu kỳ quỹ đạo 1576.5260181
Độ bất thường trung bình 308.23366
Độ nghiêng quỹ đạo 1.46173
Kinh độ của điểm nút lên 202.23033
Acgumen của cận điểm 177.30479
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

19584 Sarahgerin (1999 NZ6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19584 Sarahgerin
30-19584-sarahgerin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)