User Tools

Site Tools


30-19585-zachopkins-la-gi

Zachopkins
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19585
Tên thay thế 1999 NU7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5573883
Viễn điểm quỹ đạo 3.6454559
Độ lệch tâm 0.1754143
Chu kỳ quỹ đạo 1994.9854931
Độ bất thường trung bình 238.92040
Độ nghiêng quỹ đạo 2.64624
Kinh độ của điểm nút lên 225.70215
Acgumen của cận điểm 56.29553
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

19585 Zachopkins (1999 NU7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19585 Zachopkins
30-19585-zachopkins-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)