User Tools

Site Tools


30-19587-keremane-la-gi

Keremane
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19587
Tên thay thế 1999 NG11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7257644
Viễn điểm quỹ đạo 3.1072288
Độ lệch tâm 0.0653977
Chu kỳ quỹ đạo 1819.2426756
Độ bất thường trung bình 261.52252
Độ nghiêng quỹ đạo 2.93050
Kinh độ của điểm nút lên 59.36606
Acgumen của cận điểm 275.18006
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

19587 Keremane (1999 NG11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19587 Keremane
30-19587-keremane-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)