User Tools

Site Tools


30-19589-kirkland-la-gi

Kirkland
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19589
Tên thay thế 1999 NZ14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1216799
Viễn điểm quỹ đạo 2.6854081
Độ lệch tâm 0.1172702
Chu kỳ quỹ đạo 1361.0577264
Độ bất thường trung bình 106.47029
Độ nghiêng quỹ đạo 6.00660
Kinh độ của điểm nút lên 306.04612
Acgumen của cận điểm 19.06853
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

19589 Kirkland (1999 NZ14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19589 Kirkland
30-19589-kirkland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)