User Tools

Site Tools


30-19591-michaelklein-la-gi

Michaelklein
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19591
Tên thay thế 1999 NW21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4851473
Viễn điểm quỹ đạo 3.0239087
Độ lệch tâm 0.0977956
Chu kỳ quỹ đạo 1669.8182941
Độ bất thường trung bình 293.96475
Độ nghiêng quỹ đạo 6.30491
Kinh độ của điểm nút lên 92.39850
Acgumen của cận điểm 252.73915
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

19591 Michaelklein (1999 NW21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19591 Michaelklein
30-19591-michaelklein-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)