User Tools

Site Tools


30-19593-justinkoh-la-gi

Justinkoh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19593
Tên thay thế 1999 NZ29
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5710249
Viễn điểm quỹ đạo 3.7491869
Bán trục lớn 3.16 AU
Độ lệch tâm 0.1864118
Chu kỳ quỹ đạo 2051.8749321
Độ bất thường trung bình 208.32326
Độ nghiêng quỹ đạo 1.28606
Kinh độ của điểm nút lên 166.56359
Acgumen của cận điểm 125.73738
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

19593 Justinkoh (1999 NZ29) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19593 Justinkoh
30-19593-justinkoh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)