User Tools

Site Tools


30-19595-lafer-sousa-la-gi

Lafer-Sousa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19595
Tên thay thế 1999 NW31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4273811
Viễn điểm quỹ đạo 2.6931623
Độ lệch tâm 0.0519049
Chu kỳ quỹ đạo 1496.3304988
Độ bất thường trung bình 62.02059
Độ nghiêng quỹ đạo 1.78904
Kinh độ của điểm nút lên 139.03905
Acgumen của cận điểm 153.75652
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

19595 Lafer-Sousa (1999 NW31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19595 Lafer-Sousa
30-19595-lafer-sousa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)