User Tools

Site Tools


30-19596-spegorlarson-la-gi

Spegorlarson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19596
Tên thay thế 1999 NX31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3451172
Viễn điểm quỹ đạo 2.7100350
Độ lệch tâm 0.0721873
Chu kỳ quỹ đạo 1467.7591415
Độ bất thường trung bình 131.13277
Độ nghiêng quỹ đạo 1.87410
Kinh độ của điểm nút lên 148.33003
Acgumen của cận điểm 83.96093
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

19596 Spegorlarson (1999 NX31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19596 Spegorlarson
30-19596-spegorlarson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)