User Tools

Site Tools


30-19597-ryanlee-la-gi

Ryanlee
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19597
Tên thay thế 1999 NJ32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6268475
Viễn điểm quỹ đạo 3.0532943
Độ lệch tâm 0.0750768
Chu kỳ quỹ đạo 1748.2043756
Độ bất thường trung bình 271.80421
Độ nghiêng quỹ đạo 2.57290
Kinh độ của điểm nút lên 147.74815
Acgumen của cận điểm 190.69305
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

19597 Ryanlee (1999 NJ32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19597 Ryanlee
30-19597-ryanlee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)