User Tools

Site Tools


30-19598-luttrell-la-gi

Luttrell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19598
Tên thay thế 1999 NL39
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9799135
Viễn điểm quỹ đạo 2.6442483
Độ lệch tâm 0.1436660
Chu kỳ quỹ đạo 1284.1121723
Độ bất thường trung bình 220.18140
Độ nghiêng quỹ đạo 4.09370
Kinh độ của điểm nút lên 332.73459
Acgumen của cận điểm 285.44347
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

19598 Luttrell (1999 NL39) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19598 Luttrell
30-19598-luttrell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)