User Tools

Site Tools


30-19599-brycemelton-la-gi

Brycemelton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19599
Tên thay thế 1999 NX40
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1887646
Viễn điểm quỹ đạo 2.7831620
Độ lệch tâm 0.1195507
Chu kỳ quỹ đạo 1431.6620005
Độ bất thường trung bình 147.83271
Độ nghiêng quỹ đạo 5.98455
Kinh độ của điểm nút lên 88.21574
Acgumen của cận điểm 150.90552
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

19599 Brycemelton (1999 NX40) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19599 Brycemelton
30-19599-brycemelton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)