User Tools

Site Tools


30-19602-austinminor-la-gi

Austinminor
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19602
Tên thay thế 1999 NK42
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2122529
Viễn điểm quỹ đạo 2.7084251
Độ lệch tâm 0.1008341
Chu kỳ quỹ đạo 1409.5836654
Độ bất thường trung bình 156.56235
Độ nghiêng quỹ đạo 2.45274
Kinh độ của điểm nút lên 333.57425
Acgumen của cận điểm 266.38901
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

19602 Austinminor (1999 NK42) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19602 Austinminor
30-19602-austinminor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)