User Tools

Site Tools


30-19603-monier-la-gi

Monier
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19603
Tên thay thế 1999 NF48
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4926852
Viễn điểm quỹ đạo 2.9550532
Độ lệch tâm 0.0848734
Chu kỳ quỹ đạo 1642.0175506
Độ bất thường trung bình 268.35310
Độ nghiêng quỹ đạo 7.14527
Kinh độ của điểm nút lên 211.06481
Acgumen của cận điểm 173.56501
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

19603 Monier (1999 NF48) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19603 Monier
30-19603-monier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)