User Tools

Site Tools


30-19612-noordung-la-gi

Noordung
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Črni Vrh Observatory
Ngày khám phá 17 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19612
Đặt tên theo Herman Potočnik
Tên thay thế 1999 OO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1016291
Viễn điểm quỹ đạo 2.6708557
Độ lệch tâm 0.1192726
Chu kỳ quỹ đạo 1346.3880616
Độ bất thường trung bình 143.43428
Độ nghiêng quỹ đạo 5.88434
Kinh độ của điểm nút lên 275.71579
Acgumen của cận điểm 19.17101
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

19612 Noordung (1999 OO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 7 năm 1999 ở Črni Vrh Observatory. Nó được đặt theo tên Herman Potočnik Noordung, a Slovene rocket engineer và pioneer of cosmonautics.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 19612 Noordung
30-19612-noordung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)