User Tools

Site Tools


30-19614-montelongo-la-gi

Montelongo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19614
Tên thay thế 1999 OV1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9550992
Viễn điểm quỹ đạo 2.6548492
Độ lệch tâm 0.1517913
Chu kỳ quỹ đạo 1278.1962549
Độ bất thường trung bình 147.76220
Độ nghiêng quỹ đạo 5.55449
Kinh độ của điểm nút lên 313.85742
Acgumen của cận điểm 73.77090
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

19614 Montelongo (1999 OV1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19614 Montelongo
30-19614-montelongo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)