User Tools

Site Tools


30-19617-duhamel-la-gi

Duhamel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 8 tháng 8 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19617
Đặt tên theo Jean-Marie Duhamel
Tên thay thế 1999 PH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7361947
Viễn điểm quỹ đạo 3.6851545
Độ lệch tâm 0.1477820
Chu kỳ quỹ đạo 2101.3232383
Độ bất thường trung bình 103.15042
Độ nghiêng quỹ đạo 1.88005
Kinh độ của điểm nút lên 138.64425
Acgumen của cận điểm 293.59395
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

19617 Duhamel (1999 PH1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1999 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19617 Duhamel
30-19617-duhamel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)