User Tools

Site Tools


30-19618-ma-a-la-gi

19618 Maša là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1316.0563888 ngày (3.60 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 11 tháng 8 năm 1999 bởi Jure Škvarč ở Črni Vrh Observatory. Tiểu hành tinh đặt tên theo Maša Kandušer, thuộc University of Ljubljana, Slovenia.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2008. 
30-19618-ma-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)