User Tools

Site Tools


30-19619-bethbell-la-gi

Bethbell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. Bell
Nơi khám phá Farpoint Observatory
Ngày khám phá 16 tháng 8 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19619
Tên thay thế 1999 QA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1410724
Viễn điểm quỹ đạo 2.6549564
Độ lệch tâm 0.1071478
Chu kỳ quỹ đạo 1356.3635321
Độ bất thường trung bình 165.75466
Độ nghiêng quỹ đạo 7.18086
Kinh độ của điểm nút lên 168.66048
Acgumen của cận điểm 130.06084
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

19619 Bethbell (1999 QA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 8 năm 1999 bởi G. Bell ở Farpoint Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19619 Bethbell
30-19619-bethbell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)