User Tools

Site Tools


30-19620-auckland-la-gi

Auckland
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Stardome Observatory
Nơi khám phá Auckland
Ngày khám phá 18 tháng 8 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19620
Đặt tên theo Auckland
Tên thay thế 1999 QG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3062812
Viễn điểm quỹ đạo 3.0821130
Độ lệch tâm 0.1439820
Chu kỳ quỹ đạo 1615.2601161
Độ bất thường trung bình 240.03166
Độ nghiêng quỹ đạo 14.07178
Kinh độ của điểm nút lên 65.78339
Acgumen của cận điểm 30.50389
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

19620 Auckland (1999 QG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 8 năm 1999 bởi Stardome Observatory ở Auckland, New Zealand.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19620 Auckland
30-19620-auckland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)