User Tools

Site Tools


30-19625-ovaitt-la-gi

Ovaitt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19625
Tên thay thế 1999 RT11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2259139
Viễn điểm quỹ đạo 2.6573171
Độ lệch tâm 0.0883438
Chu kỳ quỹ đạo 1393.5236453
Độ bất thường trung bình 19.65069
Độ nghiêng quỹ đạo 3.10213
Kinh độ của điểm nút lên 308.20022
Acgumen của cận điểm 117.98228
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

19625 Ovaitt (1999 RT11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19625 Ovaitt
30-19625-ovaitt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)