User Tools

Site Tools


30-19629-serra-la-gi

Serra
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Klotz
Nơi khám phá Guitalens
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19629
Tên thay thế 1999 RV31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7111392
Viễn điểm quỹ đạo 2.8680476
Độ lệch tâm 0.0281239
Chu kỳ quỹ đạo 1701.8049201
Độ bất thường trung bình 28.32726
Độ nghiêng quỹ đạo 2.42711
Kinh độ của điểm nút lên 12.54220
Acgumen của cận điểm 255.28779
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

19629 Serra (1999 RV31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1999 bởi A. Klotz ở Guitalens.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19629 Serra
30-19629-serra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)