User Tools

Site Tools


30-19630-janebell-la-gi

Janebell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. Bell
Nơi khám phá Farpoint Observatory
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19630
Tên thay thế 1999 RT33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5205800
Viễn điểm quỹ đạo 2.7039734
Độ lệch tâm 0.0351022
Chu kỳ quỹ đạo 1542.1520269
Độ bất thường trung bình 240.99295
Độ nghiêng quỹ đạo 15.65000
Kinh độ của điểm nút lên 136.98945
Acgumen của cận điểm 342.40373
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

19630 Janebell (1999 RT33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1999 bởi G. Bell ở Farpoint Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19630 Janebell
30-19630-janebell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)