User Tools

Site Tools


30-19631-greensleeves-la-gi

Greensleeves
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 13 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19631
Đặt tên theo Greensleeves
Tên thay thế 1999 RY38
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3123062
Viễn điểm quỹ đạo 3.2353144
Độ lệch tâm 0.1663791
Chu kỳ quỹ đạo 1687.3825687
Độ bất thường trung bình 276.81261
Độ nghiêng quỹ đạo 9.75121
Kinh độ của điểm nút lên 121.52392
Acgumen của cận điểm 278.71713
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

19631 Greensleeves (1999 RY38) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1999 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19631 Greensleeves
30-19631-greensleeves-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)