User Tools

Site Tools


30-19637-presbrey-la-gi

Presbrey
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19637
Tên thay thế 1999 RU48
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9512551
Viễn điểm quỹ đạo 2.4880793
Độ lệch tâm 0.1209245
Chu kỳ quỹ đạo 1207.8978400
Độ bất thường trung bình 301.70086
Độ nghiêng quỹ đạo 4.44501
Kinh độ của điểm nút lên 275.06552
Acgumen của cận điểm 318.98419
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

19637 Presbrey (1999 RU48) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19637 Presbrey
30-19637-presbrey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)